АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Стара Загора беше домакин на първото регионално събитие по проект ,,Знам за „Натура 2000‘‘

06.03.2020 г.
Днес в Стара Загора Пламен Йорданов, директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, откри първото регионално събитие  ,,Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на „Натура 2000“ в България‘‘. То е по проект ,,Знам за Натура 2000‘‘ с бенефициент Министерство на околната среда и водите.
Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на населението за европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално биогеографско ниво.
В рамките на следваща седмица ще се проведат още две срещи в областните градове Сливен и Ямбол, които също попадат в териториалния обхват на Инспекцията.