АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Що за вредител е гъсеницата на боровата процесионка и опасна ли е за хората и животните ?

18.01.2023 г.
Видът е описан  за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България.
Боровата процесионка е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се  една след друга в процесия. Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. Ежегодното обезлистване води до физиологично отслабване на растенията, но до момента няма установено загиване на отделно дърво или гора от  тяхното нашествие
Парливите космици на боровата процесионка са опасни и причиняват обриви, а при по-чувствителните хора и при домашните животни могат да доведат до респираторни проблеми и алергични реакции. Ето защо е препоръчително да не се пипат гъсениците и белите къдели по дърветата с голи ръце. 
Като основен и типичен вредител в иглолистните гори на България, биологията на боровата процесионка е добре позната за специалистите.
Ежегодно се извършва мониторинг на разпространението и плътността ѝ и при определени условия се планират лесозащитни мероприятия.
При наличие на повреди от борова процесионка, ангажимент за сигнализиране в Изпълнителна агенция по горите имат собствениците на горски територии, както и лицата, на които територията е предоставена за управление.
Предпазни мерки:
• Не докосвайте и не се доближавайте до гъсениците или техните гнезда (белите къдели по дърветата).
• Не позволявайте на домашните животни да се приближават към гъсениците или гнездата.
• Учете децата да не докосват гъсениците или гнездата им.
• Посетете фармацевт за облекчаване на кожни или очни раздразнения след възможен контакт.
• Консултирайте се с лекар, ако смятате че сте имали сериозна алергична реакция.
• Посетете ветеринарен лекар, ако смятате, че вашия домашен любимец, животно е било сериозно засегнато.