НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Седемдесет и една контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през август

10.09.2014 г.
През август 2014 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 71 контролни проверки на 69 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда. Десет от проверките са по постъпили сигнали на електронната поща или дежурния телефон.
За нарушения на екологичното законодателство през месеца са стартирани 3 административно – наказателни процедури и е наложена една ежемесечна санкция на „Мини Марица изток“ ЕАД за Рудник „Трояново-3“, село Медникарово за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател сулфати.
В размер на 3 000 лв. е издаденото от директора наказателно постановление на „Ивонс“ ЕООД, град Велико Търново с площадка в с. Чинтулово, общ. Сливен за извършване на дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства без необходимото за тази дейност разрешително съгласно Закона за управление на отпадъците.