НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

2018 г.
2019 г.
2020 г.  
2021 г.
2022 г.
 
Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Анелия Маринова Дончева-Старши експерт
 • ЧР-05-2397/05.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Антон Здравков Костадинов-Главен експерт
 • ЧР-05-2803/26.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ася Борянова Ананова-Илинова-Главен експерт
 • ЧР-05-2447/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Борис Петков Петков-Младши експерт
Ваня Владева Драганова- Главен счетоводител
 • ЧР-05-2738/21.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ваня Бинчева Камбурова-Старши експерт
 • ЧР-05-2428/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Галина Стоянова Петрова-Главен експерт
 • ЧР-05-2783/52.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Георги Илчев Русев-Директор дирекция КОС
Дарина Илиева Атанасова-Младши експерт
Диана Желязкова Вълканова- Началник отдел КД
 • ЧР-05-2575/12.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Диана Василева Ганева- Директор дирекция ПД
Деница Делчева Грозева-Главен експерт
 • ЧР-05-2626/18.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Десислава Ивелинова Иванова-Главен експерт
 • ЧР-05-2525/11.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Диан Тенев Динев-Главен експерт
 • ЧР-05-2471/07.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Динка Атанасова Тодорова-Главен експерт
 • ЧР-05-2739/21.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Донка Бойчева Райчева-Главен експерт
 • ЧР-05-2314/03.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Елифе Юсеинова Зейнел-Старши експерт - майчинство

Женя Георгиева Мочева-Главен експерт
 • ЧР-05-2394/05.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Злати Христов Христов- Директор дирекция АФПД
Звезделина Петрова Иванова-Старши експерт
Катя Стойнова Илиева-Главен експерт
 • ЧР-05-2879/28.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Кристина Георгиева Каратенева-Старши експерт
 • ЧР-05-2400/05.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество  (ЗПКОНПИ)
Лина Пейчева Петкова-Главен експерт
 • ЧР-05-2847/27.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество  (ЗПКОНПИ)
Мариана Георгиева Христова-Главен специалист
 • ЧР-05-2750/24.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Марияна Георгиева Маркова-Главен експерт
 • ЧР-05-2809/26.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Мария Кирилова Чатова-Главен експерт
 • ЧР-05-2304/03.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Мария Младенова Славова-Старши експерт
 • ЧР-05-2504/11.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Мария Христова Трифонова-Технически сътрудник
 • ЧР-05-2434/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Милена Бориславова Пенева-Главен експерт
Михаил Динков Михайлов-Главен експерт
 • ЧР-05-2852/27.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надя Фернандес Проданова-Главен експерт
 • ЧР-05-2316/03.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Нина Димитрова Лазарова-Младши експерт
Павлина Георгиева Петкова- Русева-Главен експерт
 • ЧР-05-2427/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Петя Стефанова Байкова-Главен експерт
Райна Иванова Пондева-Главен експерт
 • ЧР-05-2589/13.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ралица Динкова Танчева-Главен експерт
 • ЧР-05-2425/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Сезай Мустафа Мустафа-Младши експерт
Силвия Петкова Хубенова-Стоянова-Главен експерт
 • ЧР-05-2781/25.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Снежана Тодорова Танева - Главен експерт
Стефка Иванова Порова-Стефанова 
 • ЧР-05-2457/07.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Таня Георгиева Иванова-Началник отдел КУОПОХВ
 • ЧР-05-2662/19.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Теодор Павлов Иванов-Главен експерт
 • ЧР-05-2309/03.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Христо Пенчев Иванов-Главен експерт
 • ЧР-05-2747/24.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 Христо Тотков Стоев-Старши експерт
 • ЧР-05-2440/06.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Христина Николова Петрова-Директор на дирекция КПД
Цветелина Иванова Тонева-Младши експерт
 • ЧР-05-2556/12.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)