АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и сдружение „Зелени Балкани“ отпразнуваха Деня на Земята с обща инициатива

25.04.2023 г.
Деца от Детска градина № 20 „Мир“ и ученици от Еко клуб "Посланици на природата" към Основно училище "Кирил Христов" и Единадесето основно училище "Николай Лилиев" присъстваха на пускането на мъжки и женски представители на вида червеношипа ветрушка. Птиците, известни още като керкенез, са лекувани  в Спасителния център на „Зелени Балкани“, тъй като са имали счупени костици на крилата. След успешно лечение птиците са се възстановили и могат да  бъдат върнати в естествената им среда. На пернатите са  поставени пръстени на краката с уникален идентификационен код, който доказва, че са маркирани. Едната птица е  спасена и изпратена за лечение от Бургас, а другата от Сливен. За  червеношипата ветрушка децата научиха, че не мигрира, и населява целогодишно териториите на България. Нейна храна са насекомите, мишките и малките птици. 
Освен че изпратиха с аплодисменти птиците, да летят на свобода, децата и учениците получиха дървени къщички за птици. Учениците самоотвержено се включиха и помогнаха на децата от детската градина да нарисуват къщичките за птици. Дървените къщурки ще  бъдат поставени в дворовете на учебните заведения.