НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора взе участие в среща с областния управител на Сливен за проблемите с нерегламентираните сметища в областта

08.04.2024 г.
  По повод предписанията на  директора на РИОСВ-Стара Загора за предприемане на мерки за справяне с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места, в Областна администрация Сливен се проведе среща за обсъждане на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на територията на област Сливен.
Срещата се проведе по инициатива на областния управител инж. Маринчо Христов с участието на директора и експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите в Стара Загора Диана Ганева, представители на Областна администрация - Сливен, Районна прокуратура, Териториална дирекция „Национална сигурност“, Държавна трудова инспекция, Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР - Сливен, Национална агенция по приходите, РДНСК, кметовете на селата Чинтулово, Селиминово, Малко Чочовени, Гавраилово. Чрез конферентна връзка се включиха  и служители от Дирекция „Управление на отпадъците“ към Министерството на околната среда и водите.

    

От четирите поканени общини на територията на Сливенска област, нямаше представители на общините Сливен и Котел.
Директорът на РИОСВ - Стара Загора припомни отново, че от 2020 г. постъпват сигнали и жалби за извършване на нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от черни и цветни метали на територията на област Сливен. 
За незаконното разкомплектоване на автомобили на територията на сливенското  село Чинтулово се доставят  ИУМПС с автовози от различни места на страната.  През посочения период дейността значително се е  разраснала и засяга вече територии около самия град Сливен. По данни на екоинспекцията  в местността Хасанова могила около сливенския квартал Речица има още едно нелегално депо за разкомплектоване на стари автомобили. 
Опитите на контролния орган да извърши проверки се възпрепятстват от проверяваните, които заключват своите имоти,  отправят заплахи  към служителите на РИОСВ и не допускат извършването на проверка. Само с помощта на служители от ОДМВР, проверяващите  биват допускани в обектите за разкомплектоване на стари автомобили.
От РИОСВ - Стара Загора акцентираха върху опасността от силно замърсяване на околната среда поради установеното наличие на смесени битови отпадъци, следи от изгаряне на компоненти, разливи на нефтопродукти и масла, които  попадат директно в  почвата.

            

Приложения по време на срещата снимков материал от представителите на  екоинспекцията доказва нагледно колко са сериозни разливите в района на сливенския квартал Речица.
От РИОСВ - Стара Загора отново припомниха за  отговорността и правомощията  на всяка община  да управлява  и контролира  отпадъците на своята територия. Почистването на терените и реалния контрол върху тях по закон, следва да се извършват от кметовете на населените места.
Областният управител изказа притеснение  и загриженост, че от години нерегламентираната дейност с отпадъци освен че нарушава икономическото законодателство, нанася  огромни щети на природата и замърсява трайно околната среда. Той апелира общините спазват законовите си задължения за управление на отпадъците и да съдействат за решаване на проблемите с незаконните сметища, които заливат територията на областта със строителни, битови и други опасни отпадъци, както и с автомобилни гуми.
На срещата се обсъди необходимостта бизнесът да бъде подкрепен чрез освобождаването му от излишни административни бариери, но при осъзната отговорност и действия за защита на околната среда, здравето на хората и тяхното качество на живот. Коментирана бе и потребността от промени в екологичното законодателство с цел предотвратяване и овладяване  на нелегалната дейност с отпадъци.
На срещата бе взето решение, институциите да изготвят становища и да  дадат предложения в рамките на компетенциите си, включително предложения за законови промени, които ще бъдат обобщени от РИОСВ – Стара Загора и изпратени до Министерството на околната среда и водите, Народното събрание и областния управител на Сливен, за да се пристъпи към конкретни  действия и  успешно решаване на казуса с нерегламентираното замърсяване.