НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора взе участие в откриващо събитие на проект, изпълняван от фондация „Български младежки воден парламент“

03.07.2023 г.
Встъпителна среща на проект ,,Pure air for green future”, финансиран по програма EUTEENS4GREEN и изпълняван от фондация „Български младежки воден парламент“ се проведе в град Гълъбово на 29.06.2023 г. 

На срещата се представиха планираните в рамките на 10 месеца дейности по проект ,,Pure air for green future”,  които включват почистване на замърсени територии на град Гълъбово, кръгла маса и дискусия със заинтересованите страни по проекта, засаждане на дървета на територията на града и създаване на хранилки за птици. 

Събитието представи дейността и целите на фондация „Български младежки воден парламент“, която предлага възможност на младите хора от всички страни, част от Европейския съюз, да поемат отговорност и да станат участници в промяната за зелено възстановяване в засегнатите от Зелената сделка региони и по този начин да допринесе за доброто управление на икономиката и околната среда и политиката на сближаване.

Присъстваха заместник кметът на общината – г-н Димитър Василев, еколозите на общината г-на Светла Йовчева и г-жа Светла Петрова, г-жа Диана Искрева-Идиго – директор на РИОСВ Стара Загора, г-н Живко Димитров – представител на ДГС Стара Загора и г-н Господин Балъкчиев – директор на ОУ ,,Кирил Христов“ Стара Загора, младежи и  граждани на Гълъбово.
 
Чрез разпределяне на безвъзмездни средства за младите хора, ,,Pure air for green future”, финансиран по програма EUTEENS4GREEN ще допринесе за напредъка на Зеления преход в определени региони. Организаторите на Проекта  призовават младежите да са по-активни в своите действия и да представят свободно своите идеи пред младите ръководители на проекта. Така ще се обединят усилията за реализирането на екологични политики на местно ниво.

Фондацията обяви и конкурс ,,Екологията и ние“, който има за цел да привлече вниманието на младежите и да ги стимулира  да изразят своите идеи и иновативни решения в три критични области – вода, въздух и биоразнообразие. Участниците могат да избират всеки творчески формат, за да представят своите идеи, като есета, видеоклипове, презентации, произведения на изкуството или иновативни проекти. Крайният срок на конкурса в 30.09.2023 г. Готовите материали могат да се изпращат на pafgf2023@gmail.com, а обявяването на резултатите е предвидено за 15.10.2023 г. 

Всички заинтересовани млади хора могат да следят социалните мрежи на проекта https://www.instagram.com/pure_air4green_future/?hl=en/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093905143456 за повече информация и дати за предстоящите дейности.