НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора вече има готовност да се включи в националната кампанията „Да изчистим България заедно"

14.09.2023 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора вече предостави голяма част от нужните консумативи на общините, заявили желание да се включат активно в  кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.
Екоинспекцията получи от Министерството на околната среда и водите над 2000 чувала и около 4000 ръкавици, с които обезпечи всички общини и желаещи да се включат в почистването.
Със съдействието на МОСВ по време на кампанията (за датите 16.09.2023 г. и 17.09.2023 г.) общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци  по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Изключението е само за отпадъците, събрани в рамките на кампанията.
Ще бъде осигурен и свободен достъп до депата на транспортните средства, които се включват в инициативата. Необходимо е в този период операторите на депата да водят отчетност за количествата постъпили отпадъци, събрани в рамките на кампанията и своевременно да изпращат информацията в РИОСВ – Стара Загора.
Служителите на РИОСВ- Стара Загора  и  Регионална лаборатория – Стара Загора  към ИАОС и техните семейства също ще допринесат за постигане на целите на кампанията. Те ще почистват замърсени площи, намиращи се в близост  до сградата на  екоинспекцията в град Стара Загора.
Каним всички жители  на територията на РИОСВ - Стара Загора да се включат в кампанията, за да множим добрия личен пример и да възпитаваме в младите поколения потребността да живеят на чисто.