НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора се отзова на сигнали за бедстващи щъркели

19.08.2020 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора през изминалите дни се отзоваха на сигнали за бедстващи и ранени птици от вида Бял щъркел. С помощта на жители от населените места: село Лалково, община Елхово; село Братя Даскалови и с. Партизанин, общ. Братя Даскалови; село Богданово, общ. Нова Загора; село Могила, общ. Тунджа и град Ямбол, общ. Ямбол, щъркелите са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за оказване на необходимата медицинска помощ.

Граждани, намерили защитени видове в безпомощно състояние е препоръчително да не правят опити да помагат на животно, а да се обръщат за съдействие към съответните регионални инспекции или горски стопанства.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. За видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.