НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора с нов директор

08.07.2022 г.

                                

Диана Искрева-Идиго стана новият директор на РИОСВ – Стара Загора след спечелен конкурс, обявен от Министерството на околната среда и водите.
Диана Искрева е завършила Международна магистърска програма „Околна среда, мониторинг, контрол и здраве” на Международен технологически университет, Париж – с университет-домакин Химикотехнологичен и металургичен университет, София, както и Индивидуална магистърска програма „100 години Софийски университет Св. Кл. Охридски“. Тя е магистър географ, ландшафтовед с опазване на околната среда от СУ „Климент Охридски“, Геолого-географски факултет. През 1995, тя осъществява деветмесечна научна специализация по стратегическа оценка на околната среда в Брюкселския университет (VUB), катедра „Екология на човека“. Владее отлично английски и руски език.
От 1989 г. работи за опазване на околната среда, а през 1998 основава фондация „Земя завинаги”, където заема длъжността Изпълнителен директор. Под нейно ръководство е постигнат значителен напредък в популяризирането на иновативни и достъпни технологии за постигане на изискванията на европейското законодателство в областта на управление на отпадъчните води в малките населени места, екосанитарни системи, изкуствени влажни зони и филтри за пречистване на отпадъчни води. Искрева работи още в сферата на безопасното управление на отпадъците, с акцент върху биологични отпадъци, компостиране, минимизиране обема на отпадъците, рециклиране и използване отново. През годините се е занимавала активно с усъвършенстване на  глобалната и националната политика за по-добри санитарно-хигиенни условия в училищата и малките населени места. Участвала е като ръководител, консултант, координатор, водещ автор и редактор на редица международни проекти. Била е член на управителните съвети на авторитетни международни неправителствени организации, работещи в сферата на околната среда и водите, както и зам.-председател на Контролния съвет на Протоколa за вода и здраве (UNECE-WHO/Europe) под Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. Работила е за американската държавна администрация в сектор опазване на околната среда. През 2012, Алъртнюз на Ройтерс я обяви за една от 10-те първопроходци във водния сектор в света.
С встъпването си в длъжност, Искрева даде ясна заявка, че е наясно с проблемите на компонентите и факторите на околната среда в региона и ще работи за тяхното разрешаване. Тя вярва в необходимостта от хоризонтални мерки за постигане на добри и устойчиви резултати; в силата на прозрачността и въвличането на гражданите и младежта; в необходимостта от широко информиране на бизнеса и домакинствата за преодоляване на пречките за постигане на националните приоритети на политиката за опазване и възстановяване на околната среда и природата на регионално ниво.