НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери сигнали за замърсяване на Тунджа в Ямбол

19.07.2018 г.
РИОСВ – Стара Загора провери два сигнала за оцветяване и наличие на пяна на водата на река Тунджа в Ямбол, в района на Изчислителен център и при моста за „Търговията“ на кв. „Каргон“.
При огледа в района на „Изчислителен център“ при колектор „Индустриален“ се наблюдава пяна само в непосредствена близост до него, а заустваните води са със слаб белезникав цвят и слаба миризма. Проверка и оглед са направени и на посочения във втория сигнал район – моста за „Търговията“ на кв. „Каргон“. На място се констатира, че водата след заустването на колектора е с  непроменен цвят. В локални участъци е наблюдавана пяна останала  по растителността.
При проверката са взети 3 водни проби от Регионалната лаборатория на РИОСВ в Стара Загора за последващ лабораторен анализ – една от отпадъчни води от мястото на заустване на „Индустриален колектор“ и две повърхностни – преди и след него.
Канализационната система на Ямбол се експлоатира от ВиК ЕООД в Ямбол. Градът няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води и чрез колекторите от канализационната система непречистените отпадъчни води се заустват в реката.

От началото на юни до момента в РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив са подавани няколко идентични сигнали за оцветяване водите на река Тунджа в бяло и наличие на пяна в различни участъци на реката в Ямбол и в с. Ханово.
При последната проверка на експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни на Канализационната система на Ямбол са взети водни проби за анализ. Констатирано е превишение на индивидуалните емисионни ограничения, а регионалната инспекция в Стара Загора образува административно-наказателно производство на експлоатационното дружество по Закона за водите. На ВиК дружеството РИОСВ – Стара Загора издаде и предписание да осъществява стриктен контрол на абонатите си, заустващи в канализационната система.
Други три проби са взети за анализ и от БД „Източнобеломорски район“ в Пловдив при проверка в началото на юли по друг сигнал. Резултатите ще бъдат огласени, когато приключи лабораторния анализ.