НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 94 обекта през последния месец на 2015 г.

18.01.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора е извършила 160 контролни проверки през декември 2015 г.
За нарушения на екологичното законодателство са издадени18 предписания и е започната една административно - наказателна процедура на обект в град Нова Загора.  Екоинспекцията е наложила 2 санкции за наднормено замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид и азотни оксиди на компресорните станции на „Булгартрансгаз” ЕАД в село Лозенец, общ. Стралджа и Горска поляна, общ. Болярово. Те са на стойност 2 013 и 396 лева.
Три наказателни постановления на обща стойност 32 000 лв са издадени за нарушение на екологичното законодателство през декември, от които 20 000 лв. -  на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за неизпълнение на условия от комплексното им разрешително. За неизпълнение на дадено предписание с 2000 лв. е санкционирана „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево.  За замърсяване на почвата с нефтопродукти с 10 000 лв. е санкционирано „Лукойл България” ЕООД, гр.София .
За декември 2015 преведените суми от санкции са на обща стойност 2 265,87 лв.