АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ – Стара Загора проведе три работни срещи за обсъждане на проблемите със замърсени общински терени и управлението на отпадъците в общините

21.02.2023 г.
По инициатива на директора на РИОСВ - Стара Загора Диана Искрева  в периода  от 14 до 16 февруари се проведоха три последователни работни срещи с областните управители и представители на областните администрации в Стара Загора, Сливен и Ямбол. 
Срещата в Областна администрация - Стара Загора се проведе на 14.02. 2023 г.  Областният управител Иван Чолаков бе поканил всички общини от областта. Присъстваха кметове или техни представители от общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Опан, Мъглиж, Раднево, Николаево и Павел Баня. 
На 15.02. 2023 г. се състоя работна среща с  участието на  областния управител Минчо Афузов, заместник-областният управител Антоний Андонов, заместник-кметове и еколози от четирите общини на област Сливен - Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Домакин на работната среща в Областна администрация - Ямбол на 16.02.2023 г. беше областният управител Георги Чалъков. Присъстваха кметове или техни представители от общините Ямбол, Болярово, Стралджа и Тунджа.
По време на трите срещи бяха обсъдени изискванията, мерките и предписанията, които общините трябва да изпълнят съгласно екологичното законодателство за управление на отпадъците. Обсъдиха се задълженията на кметовете на общини, които включват както превантивни действия за недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, така и незабавното предприемане на мерки за почистване на вече замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци.
В дискусиите общините поставиха на обсъждане проблеми, свързани с недостиг на финансови средства за справяне с почистването на замърсените терени и за реализиране на намеренията им в областта на разделното събиране на отпадъци. Засегна се проблемът с  ниската екологична култура на част от населението и липсата на ефективни рестрикции при установяване на нарушения и замърсявания. Инспекторите от РИОСВ апелираха за по-голяма активност на общинските администрации при осъществяването на информационни кампании сред населението и в учебните заведения.
Участниците от трите срещи се обединиха в общо становище, че е нужна комуникация и съдействие между държавните и местните институции и организирането на подобни форуми ще продължи в подкрепа на усилията за опазването на околната среда и чистотата.