АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ – Стара Загора продължава четвърто денонощие да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото в Ракитница

10.11.2022 г.
Регионалната инспекция по околна среда - Стара Загора продължава да следи качеството на атмосферния въздух след възникналия пожар на депото в Ракитница. 

Напомняме, че единствено стойностите на фините прахови частици (ФПЧ10) излязоха от нормата в самото начало на извънредната ситуация, като за второто денонощие вече бяха паднали до 1,02% от средноденонощната норма.
С промяна посоката на вятъра, миризма от пожара би могла да се усети в различни по-малко и повече отдалечени населени места, особено в селата в котловините южно от Сърнена гора. 
Внимателното проследяване на процеса от самото начало дава основание на експертите от РИОСВ да не се опасяват от рисково за здравето замърсяване на въздуха в по-отдалечените от местоположението на пожара села.