НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект

16.11.2023 г.

Проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана” (№BG16M1OP002-3.007-0010-C01), 
Финансиран по 
 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 
РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”

РИОСВ - Стара Загора e бенефициент по „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.” и организира заключителна пресконференция, на 21 ноември 2023 г., от 11.30 часа в Репетиционна зала в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово, ул. „Родопи” № 1.

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати". Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност 1 489 422,96 лева, от които 1 266 009,51 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 223 413,45 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

В събитието ще вземат участие  членове на екипа по проекта, които ще представят изпълнението му пред медии и други заинтересовани институции.