НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора отбелязва „Световния ден на водата“ с различни и интересни кампании

22.03.2022 г.
През 2022 г., инициативите на РИОСВ-Стара Загора по повод Световния ден на водата, 
стартираха с почистване на защитената местност „Гората на Боряна“. Кампанията се проведе в сътрудничество на екоинспекцията с казанлъшката Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и с активното участие на ученици от 8 и 10 клас. Участие в почистването взеха и представители на инициативната група, внесла предложението за обявяване на „Гората на Боряна“ за защитена местност през 2021 г. Те запознаха учениците с интересни факти относно богата флора и фауна характерна за местността, включваща защитени и редки видове. 

                                  

Ученици от старозагорското основно училище „Кирил Христов”. отбелязаха с открит мултидисциплинарен урок 22 март - Световния ден на водата. Иновативният 5 „В“ клас с голям интерес се включи в различните дискусии, свързани с темата тази година, а именно ,,Подземните води – да направим невидимото видимо“. Децата с ентусиазъм решаваха поставените задачи и се забавляваха с фактите и цифрите свързани с водата. Те демонстрираха отлични знания по отношение на значението на водата, необходимостта от нейното опазване и проблемите с намирането на чиста вода, които имат хората по света. Някои от учениците споделиха добри практики за икономичното ползване на водата и събирането на дъждовна вода, които прилагат със своите семейства. 
За затвърждаване знанията на учениците урокът завърши с кратка викторина, а труда на децата беше награден с подаръци от РИОСВ-Стара Загора. 

  
  

През цялата седмица красиви рисунки ще бъдат изложени във фоайето на РИОСВ-Стара Загора. Ученици от 5, 6 и 7 клас по интересен начин пресъздадоха, как изглежда мотото на Денят на водата за тази година в техните очи. Те обагриха белите платна и с тях отправиха своето послание, че макар и невидими подземните води са навсякъде около нас, ето защо е необходимо да се грижим за тях и да ги поддържаме чисти.