НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ–Стара Загора отбеляза Световния ден на околната среда

06.06.2022 г.
Тазгодишните инициативи на РИОСВ-Стара Загора по повод Световния ден на околната среда, стартираха на 1 юни, когато експерти от екоинспекцията взеха участие в засаждане на подходящи растителни видове в зелените площи в близост до сградата на инспекцията.
 
                                  
В края на седмицата екоинспекцията беше гост на детска градина № 68 „Патиланско царство” в Стара Загора. Малчуганите от IV подготвителна група станаха част от кампанията на РИОСВ, а именно експерти четат екоразкази написани от деца за деца. Бъдещите първокласници с интерес слушаха разказите, а някои дори се опитаха сами да прочетат част от тях. 
В края на кампанията, децата от детска градина „Патиланско царство”обещаха да обичат света, който ги заобикаля и да се грижат за чистотата на природата. За големия интерес и ентусиазъм те получиха подаръци от РИОСВ-Стара Загора.

   

Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда. През 2022 г. отбелязването на Световния ден на околната среда е на тема „Само една планета“ с тематичен фокус „Да живеем устойчиво в хармония с природата” и поставя акцент върху изменението на климата, загубата ма биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава хората навсякъде по света да живеят в хармония с природата.