АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ – Стара Загора направи извънредна проверка за наличие на измряла риба в река Мочурица

01.06.2023 г.
   Експерти на РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха на 31.05.2023 г. извънредна проверка на река Мочурица в община Стралджа, след излъчен репортаж по национални медии по сигнали за намерена измряла риба. 
   Направен е обход по протежението на р. Мочурица на територията на с. Маленово, с. Палаузово и с. Воденичане. 
   При огледа на реката в с. Маленово са установени около 10 екземпляра измряла риба с размери около 3 - 5 см. В селото не са установени източници на отпадъчни води.
   При с. Палаузово е потвърдено наличие на измряла риба, информация за която беше излъчена в медиите. По данни на кметския наместник първоначално е получена   информация за умряла риба в село Деветак, обл. Бургас. Мъртвите риби са от вида речен кефал, бабушка, скобар и уклей. В непосредствена близост до района, където е установено наличие на мъртва риба, е взета проба  от повърхностните води. В този район също не са установени точкови източници на отпадъчни води, няма обработваеми площи, а единствено пасища.
Обход на реката е извършен и в с. Воденичане, при който не са намерени мъртви риби. 
  След получаване на резултатите от взетата водна проба, те ще бъдат предоставени на БД „Източнобеломорски район“ - Пловдив за оценка на имисионното състояние на водоприемника.