НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора извърши проверка във връзка с подаден сигнал за замърсяване на р. Тунджа в гр. Ямбол

21.04.2020 г.
На 16.04.2020 г. във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Стара Загора за оцветяване в лилав цвят на р. Тунджа в гр. Ямбол е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална лаборатория - Стара Загора към ИАОС. При проверката е взета една проба отпадъчни води от „Индустриален колектор“, част от Канализационната система на гр. Ямбол. Канализационнната система се експлоатира от „ВиК“ ЕООД, Ямбол и има издадено радзрешително за заустване на отпадъчни води от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” (БД ИБР) - Пловдив. Взети са и две водни проби – повърхностна вода от река Тунджа в гр. Ямбол, преди и след заустването на “Индустриален колектор“ в р. Тунджа. След получаване на резултатите от физико-химичните анализи ще бъдат предприети нормативно определените действия съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за водите. 
По същия сигнал, отново на 16 април, е извършена проверка с пробонабиране и от „ВиК“ ЕООД, Ямбол, при която са взети две проби – от “Индустриален колектор“ и от първата шахта от уличната канализация на дружството ,,Е.Миролио‘‘. По данни на ВиК дружеството взетите водни проби имат бледо-лилав цвят и се касае за залпово изпускане.