НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за замърсяване водите на река Еледжик в село Априлово, община Гълъбово

08.04.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора провери сигнал на кметовете на село Априлово и община Гълъбово за замърсяване водите на река Еледжик в селото. В сигнала е посочено, че водите на реката, преминаваща през село Априлово са оцветени и са с остра неприятна миризма. Съобщава се, че източник на замърсяването на река Еледжик е свинекомплекс в съседното село Пъстрен, община Опан.
Екип от експерти извърши оглед на реката при моста в село Пъстрен и проверка на свинекомплекс „Аякс – 1“ ЕООД в селото. На място е констатирано помътняване на водите по течението на реката и неприятна миризма на торова маса. При извършената проверка в свинекомплекса се установи изтичане на течна торова фракция в отводнителен канал, преминаващ непосредствено до площадката, чрез който замърсените води постъпват в река Еледжик. 
За констатираните нарушения на оператора са издадени предписания за преустановяване на изпускането на течна торова фракция към отводнителния канал, който се включва в река Еледжик и почистване на замърсените участъци. 
Дружеството притежава комплексно разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда за интензивно отглеждане на свине на площадката си в село Пъстрен, община Опан. За установеното нарушение срещу оператора е образувана административно-наказателна процедура. При неизпълнение на условие в комплексно разрешително Законът за опазване на околната среда предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв.
РИОСВ ще продължи да осъществява контрол по изпълнение на дадените предписания и спазване на условията на комплексното разрешително.