НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската мрежа Натура 2000 в района на град Твърдица.

27.01.2015 г.
На място бе установено, че на около 150 метра от стената на язовир „Метрокук” в землището на град Твърдица, област Сливен се добиват подземни богатства – доломити, а строителният материал се товари на камион. Експертите на РИОСВ – Стара Загора са взели GPS-координати на мястото на добива.
Проверка на снетите координати установи, че дейността по добива попада в границата на защитена зона „Река Блягорница” от мрежата Натура 2000, с което е засегнато част от  местообитание на Европейски лалугер, предмет на опазване в зоната.
Извършваната дейност не е съгласувана с Инспекцията в Стара Загора, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.
РИОСВ-Стара Загора ще предостави цялата информация за установеното нарушение на чл. 278в от Наказателния кодекс на Окръжна прокуратурата в град Сливен. За случая ще бъде информиран и кмета на община Твърдица, съгласно компетентността му по Закона за подземните богатства.
 
Проверката е извършена в края на миналата седмица със съдействието на служителите на Районното полицейско управление-Твърдица за установяване самоличността на извършителите.