НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши 109 проверки през април

23.05.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 109 контролни проверки на 104 обекта през април. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са съставени 2 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4000 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща стойност 1443 лв. През април на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора са постъпили 13 сигнала. От тях 6 са изпратени по компетентност, а останалите са проверени по изнесените в тях обстоятелства.
Съставен е акт на дружество в Стара Загора за неизпълнение на условие в комплексно разрешително и на физическо лице от с. Гергевец, общ. Сливен за извършване на дейности с излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон. Наказателно постановление в размер на 2000 лв. е издадено на дружество в Ямбол за неизпълнение на предписание. За нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци, с което е нарушен Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция от 2000 лв. на дружество стопанисващо хижа „Голяма Бузлуджа“ в землище на град Крън.