АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ – Стара Загора и Дирекция Природен парк „Сините камъни” с обща инициатива по повод Европейския ден на НАТУРА 2000

23.05.2022 г.
РИОСВ-Стара Загора и Дирекция Природен парк „Сините камъни” отбелязаха 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000” със съвместна инициатива. На 20 май, зала „Божур” на ДПП Сините камъни отвори врати за деца и ученици от град Сливен. 
Общата инициатива стартира с презентация за Природен парк „Сините камъни” и Защитена зона „Сините камъни – Гребенец”. Малчуганите научиха кои са защитените растителни и животински видове в региона. Те успяха да се запознаят още с опръстеняването като метод за проследяване и изучаване на защитените видове птици, както и с интересни материали за растителните видове разпространени в парк Сините камъни. Децата обогатиха знанията си и за работата на двете институции, станали домакини на тази съвместна инициатива. 
След това мероприятието продължи с постановка за най-малките. Експерти от ДПП Сините камъни и РИОСВ-Стара Загора влезнаха в ролята на главните герои и показаха на децата, какво се случва с хората решили безразборно да късат цветовете и да изкореняват луковиците на Урумовото лале, включено в Червената книга на Република България. Със затаен дъх децата гледаха залавянето на нарушителя и съставянето на Акт за извършеното нарушение. 
На финала на постановката, под аплаузите на публиката нарушителя обеща, че повече няма да къса защитените видове растения, а децата – че ще се грижат за околната среда. По традиция те получиха подаръци от РИОСВ-Стара Загора за показаните знания и ентусиазмът, с който отговаряха на поставяните от експертите въпроси.
Европейският ден на „Натура 2000” се отбелязва ежегодно на 21 май. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.