ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 3.08.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-72-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на склад за готова продукция и полуфабрикати успоредно на съществуващия цех за покрития и монтаж на нова автоматична пречиствателна инсталация третираща отпадните води от цеха за покрития с капацитет 6 т/ч в УПИ VI, кв. 6 по плана на гр. Чирпан,, общ. Чирпан