ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 31.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи за напояване“ в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014, 070015 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I и III2, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в УПИI, кв, 93 (стопански двор), с. Гранит, общ. Братя Даскалови.