ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 29.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 3020-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2 броя на 8 броя и два броя автоцистерни към „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ-пропан - бутан и техните смеси” в УПИ XI -1511, кв. 15 ,Индустрия” гр. Стара Загора