ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 28.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Разширение и реконструкция на биволовъден комплeкс в УПИ I 10, 30 и УПИ II 2, 11, 12, 13, 14, кв. 1 по плана на  с. Лозенец, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя:  изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 370013, 370095, 330187, 320001, 320002, 320003, 320004, 350019, 35005, 350057 и 350029  в землището на с. Иречеково, община Стралджа