ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 28.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлени имоти с № № 062009 и 062010 в землището на с. Голямо Чочовени и 000161, 000154 и 000234 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлен имот № 032006 в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ, Сливен.