Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 27.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна предназначението на имот с №80220.60.27 находящ се в землището на с. Чарда, общ. Стралджа от „пасище” в „нива”.