Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 27.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за   „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 44851.68.1 по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора”.