ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 27.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина в имот № 69660.501.2306 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа.