Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 26.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на нови машини, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, поставяне на преместваеми хранилки за животни”.