ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 26.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Водоснабдяване от подземни води за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол”, в ПИ с идентификатори 87374.538.125 и 87374.538,126 по КК на гр. Ямбол.