Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 25.11.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на открит склад за съхранение на гипс в имоти е идентификатори 61340.35.8, 61340.35.10, 61340.35.11 и 61340.35.12 в местност „Алибейски Ямач” в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.