ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 25.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закупуване и въвеждане в експлоатация на топилна система за леене на алуминий в УПИ IX, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан.