ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 25.03.2016 г.

  • P Е Ш Е H И Е № СЗ - 4 - ЕО /2016 г. Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците, до 2020 година“ на rp. Нова Загора.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО /2016 г, за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 година,, на Община Сливен.