ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 25.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на производствен Обект 102А за пресоване и нарязване на заряди от твърди балиститни горива и барути за заряди за артилерийски системи” на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение„Изграждане на лозов масив със система за капково напояване и мелиоративни дейности  с обща площ 825,757 дка в поземлени имоти с № № 77030.22.07, 77030.22.08, 77030.22.09, 77030.22.10, 77030.22.11, 77030.22.13, 77030.22.14, 77030.22.16, 77030.22.17, 77030.22.18, 77030.22.23,  77030.22.27, 77030.22.28, 77030.24.02,  77030.24.03 и 77030.24.52  в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване с обща площ 144,728 дка в поземлени имоти с № № 6977, 6698 , 6622, 6690, 6668, 6978, 6661, 6703, 6686, 6975, 6682, 6979, 6641, 6681, 6645, 6635, 6643, 6644,  6980, 6679,6693, 6637, 156001, 6671, 6650, 6619, 6654, 6648, 6646, 6673,6627, 6651, 6640, 6662, 6652, 156006, 156003, 156010,6702, 6628, 6701, 6696, 156009, 6670, 6680, 6625, 156013, 6678, 6610, 6633, 6776,7024,
6508, 6621, 6624, 6626, 6629, 6631, 6632, 6636, 6642, 6647, 6653,6655, 6656, 6675, 6676, 6677, 6688, 6691,6692, 6697, 6663, 156019, 156018 ,6639, 6611, 6638, 156015, 156007, 156014, 156023, 6617, 156004, 6658, 6783, 6660, 6666, 6659, 6664, 153011, 6616, 6786, 6733, 6734, 8409, 6536, 156012, 156024, 156002,6683,6618,6685, 6630, 6700, 156021, 156020, 156011, 156008, 156022, 6657, 6669, 6687“в землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 10 – ПР/ 2019 г.  

Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 2 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот общинска собственост № 06848.12.15 с площ 68337 кв.м по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.