ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 24.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 40 ха в землището на с. Николаево, Община Сливен.