ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 24.06.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на нов обор с доилна зала и силажни ями в съществуваща кравеферма в ПИ №000377 в землището на с.Крива круша, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2016 г. Привеждане в съответствие със ЗПБ на концесия за добив на подземно богатство –строителни материали от находище „Срем”, разположено в землището на с. Срем, община Тополовград, област Хасково и за удължаване на срока на предоставената концесия
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, съхранение и предварителна обработка (сортиране и рязане) в имот № 77476.507.47 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора