ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 24.01.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Удължаване на въздушна линия 20 кV Главан (Подстанция Гълъбово) до краен стълб на въздушна линия 20 кV Нептун (Подстанция Тополовград)” в землищата на гр. Тополовград, с. Хлябово и с. Орлов дол, общ. Тополовград
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–11–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 40 броя крави" в имот № 000949 в землището на с. Александрово, общ. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–12–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан бутан/реконструкция на съществуваща бензиностанция и склад за пропан бутан с пълначно за бутилки, с авто и жп зареждане/”, находящ се в поземлен имот № 77476.507.25 , землището на с. Хрищени, Община Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–13–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на разтоварище за компресиран природен газ”, находящ се в УПИ XXXI - 8707, кв. 31 Промишлена зона гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–14–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на вилно селище и рибарник в имоти с идентификатори  55021.171.805 и 55021.171.804 в землището на гр. Павел баня