ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 23.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-70-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестидионно предложение за "Проектиране и изграждане на Складова база „Кара Кос” в имот с идентификатор 49494.667.103 в землището на гр. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-71-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на сепарираща инсталация в имот с идентификатор 67338.603.61, промишлена зона гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ЕО/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 058030 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.