ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 23.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за водоснабдяване на производствената площадка на „Текстилен комбинат” на „СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.505.4910 по КК на гр. Нова Загора.