ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 22.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 102 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на къмпинг с бунгала, увеселителна част и санитарни възли” в поземлен имот № 094024 в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 103 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на нова въздушна мрежа НН и метално табло трансформатор МТТ за захранване на клиенти в местност „Старите Лозя“, имоти с № № 35167.160.44 и 35167.170.82 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.