ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 22.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/ 2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 80 броя крави”, в имот с идентификатор - 18157.33.6 гр. Гурково.