Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 21.10.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с идентификатор 67338.302.26 от НТП „За туристическа база, хижа” в НТП „За курортна туристическа база” и поставяне на фотоволтаици на покрива на съществуващата туристическа база в землището на гр. Сливен, общ. Сливен”.