ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 21.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на краварник за отглеждане на 48 крави в ПИ № 000168 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на нова тревна настилка на Градски стадион” в имот № 87374.534.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжериен комплекс за целогодишно отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот (ПИ) № 030013 землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3“ в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж и „Изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.