ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 21.09.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение –  тръбен кладенец ЕТК 3 за водоснабдяванена обект „Завод 4 гр. Мъглиж” в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един нов тръбен кладенец за добив на подземни води, необходими за охлаждане на изпитвателни стендове и поливане на зелени площи и други декоративни растения в проектирания „Учебно-изследователски и производствен център“ (УИПЦ) в имот № 35167.504.7621 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за отглеждане на риба в  поземлен имот № 72824.29.140 в землището на с. Тополяне,  общ. Раднево;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, ТИР паркинг и мотел” в поземлен имот № 53624.34.11 по кадастралната карта на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови.