Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 20.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот № 301.9 в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.