Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 20.09.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение от 100 кв.м„ пристройка към действаща съществуваща туристическа база в имот с идентификатор 67338.302.26, местност „Даули” в землището нагр, Сливен, общ. Сливен”.