ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 20.04.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 27 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на инсталация за производство на гумени транспортни ленти в имот с идентификатор 61460.23.5 в землището на гр. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за производство на пелети от биомаса и производство на топлинна и електрическа енергия, чрез когенерация на неопасни отпадъци и биомаса в имот № 77476.507.57 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.